Pojašnjenje o konkursima u Rudniku

najladirktor
Konkurs iz mjeseca juna je za prijem radnika koji će prvi puta zasnovati radni odnos u Rudniku, a novi , septembarski konkurs, je za radnike koji već rade u Rudniku na određeno vrijeme.
U Rudniku Kakanj trenutno su u toku dva konkursa za prijem radnika. Jedan je objavljen 25. juna, a drugi je objavljen 12. septembra. Kada će biti objavljeni rezultati provedenog konkursa i šta je suština novog konkursa, za NTV IC Kakanj , pored ostalih aktuelnosti, govorio je direktor Rudnika, mr. sci. Sead Imamović.

Na temu oba konkursa, novinarsko pitanje je glasilo: „Ono što javnost u Kaknju zanima jeste da Rudnik mrkog uglja Kakanj završava konkursnu proceduru za nedavno raspisani javni poziv za prijem novih radnika, ali je raspisan i novi konkurs za trenutno zaposlene radnike koji rade po ugovorim na određeno vrijeme. O čemu se radi?“

Direktor Rudnika Sead Imamović ovako je odgovorio:
- Trenutno su aktuelna dva konkursa. Jedan konkurs je prijem novih uposlenika, a riječ je o 64 pozicije od čega je 19 visokostručnih obrazovanih ljudi tehničkih zanimanja, rudarske, geološke, građevinske, saobraćajne, mašinske, elektro i hemijske struke. Postupak je proveden po novoj uredbi koja je stupila na snagu u oktobru mjesecu (2018.g.), vrlo je zahtjevna i po prvi puta se radi. Ima mnogo novina. Za prijem je formirano sedam komisija, obzirom da komisije resorno moraju biti stručne. Vršeno je i testiranje, usmeno, i pismeno za visokoobrazovane prijavljene kandidate. To su komisije uspješno privele kraju i u narednoj sedmici očekujemo objavu kandidata koji su ispunili formu za zasnivanje radnog odnosa. Ističem još radnička zanimanja za jamu Begiće, Kop, Separaciju i za Održavanje.Tu su i zanatska zanimanja, bravari, električari i varioci i dio kandidata nekvalifikovane radne snage koja će biti u jami, to je brojka od 23 i određeni broj radnika za izbiranje jalovine. Komisije su spremene da u idućoj sedmici objave rezultate provedenog konkursa koji je trajao dva ipo mjeseca.

Odgovarajući na drugi dio ovog pitanja, direktor Rudnika, je rekao:
- Istovremeno, danas je objavljen konkurs za uposlenike koji imaju status zaposlenih radnika na određeno. Stupanjem na snagu uredbe iz oktobra mjeseca, mi smo znali da ćemo doći u situaciju da je obavezan konkurs, ponovo, za radnike koji su jednom već primljeni na konkurs.To su uposlenici koji rade godinu i šest mjeseci, dvije godine i dva mjeseca i dvije godine i deset mjeseci. Radi se o 269 uposlenika koji su raspoređeni po pogonima i obučeni su, educirani, interno osposobljeni za obavljanje poslova na koje su raspoređeni. Stekli su određene vještine i znanja da aktivno učestvuju u procesu rada širokog čela, druge mehanizacije na Površinskom kopu, odnosno, kompletno su involvirani u proizvodni proces.Obzirom da je zakonskom procedurom, po odobrenju Vladajućeg društva, predviđen prijem na šest mjeseci, dakle konkurs je raspisan na vrijeme od šest mjeseci za ove uposlenike koji već rade u Rudniku, pa evo sugestija je da se građani koji su trenutno bez posla ne prijavljuju, jer je ovo prijem za radnike koji su već tu.