Izvršni direktor za proizvodnju EP BiH u Rudniku

senaduprava
Vršioc dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju Elektroprivrede BiH, Senad Sarajlić, radni dan, na početku ove sedmice, u ponedjeljak 16. septembra počeo je zvaničnom posjetom i sastankom sa Upravom Rudnika Kakanj.

Aktuelna proizvodno poslovno problematika bila je tema ovog sastanka, kojem su pored članova Uprave, prisustvovali, upravnici svih pogona Rudnika Kakanj i šef Službe zaštite na radu. Razmatrani su i analizirani izvještaji po sektorima i sa dva proizvodna kapacitete, Pogona Haljinići i Površinskog kopa Vrtlište. Cilj je unaprijediti proizvodne rezultate i pripremiti pretpostavke za što bolje poslovanje kako do kraja ovog mjeseca, tako i u posljednjem tomjesječju tekuće poslovne godine.

seadsenadvelika

Senad Sarajlić je na poziciju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju imenovan prošle sedmice. Vlada FBiH je 12.09.2019. godine dala saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH za donošenje odluke o razrješenju Nevada Ikanovića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i prethodnu saglasnost za imenovanje Senada Sarajlića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju EPBiH.