Zadnje novosti ...

Nova oprema predata na upotrebu

28.02.2017. - Puštanje u rad obavljeno u jami Begići-Bištrani

SAM_5735Gostima i poslovnim partnerima govori direktor Rudnika

Uoči Dana nezavisnosti BiH 1. marta, danas 28. februra 2017. godine, Elektroprivreda BiH Rudniku mrkog uglja Kakanj je na upotrebu predala rudarska mehanizacija ukupne vrijednosti 21 milion KM. Riječ je o kompleksnoj širokočelnoj opremi i transportnom sitemu za podzemnu eksploataciju uglja. Puštanje u rad obavljeno je u jami Begići Bištrani uz prisustvo pomoćnika Federalnog resornog ministra za rudarstvo Stjepana Mijača, generalnog direktora Elekroprivrede BiH Bajazita Jašarevića, izvršnog dirktora za proizvodnju EP BiH dr.sc. Nevada Ikanovića, i predsjednik Uprave isporučioca opreme Becker- Warkop-a, Tomaša Budnioka.

SAM_5805Generalni direktor EP BiH predaje direktoru Rudnika uređaj za daljinsko upravljanje opremom

Modernu i veoma moćnu rudarsku mehanizaciju na upotrebu je predao generalni direktor EP BiH Bajazit Jašarević, tako što je upravljač za daljinsko i automatsklo upravljanje širokočelnmom mehanizacijom predao direktoru Rudnika Kasimu Alajbegoviću.

SAM_5796

Budućim radom novog mehanizovanog širokočelnog kompleksa obezbjeđuje se: podizanje sigurnosnih aspekata, humaniziranje rada, kontinuitet podzemne eksploatacije, ostvarivanje planirane proizvodnje u skladu sa potrebama Termoelektrane Kakanj, podizanje učinkovitosti i ekonomičnija proizvodnja. Dop kraja ove godine, sa ovog kapaciteta se očekuje proizvodnja od 200 hiljada tona uglja.