Zadnje novosti ...

Smanjuje sa akumulacija u Ribnici

06.03.2017. - U subotu počelo ispumpavanje vode

vodaukoritoVoda iz akumulacije cjevovodom se ubacuje u korito Ribnice

U subotu, 4. marta, u večernjim satima počelo je ispumpavanje vode iz akumulacije formirane djelovanjem klizišta u dolini rijeke Ribnice.

Krajem prošle sedmice intenzivno su se odvijali radovi na montaži pumpe velikog kapaciteta i cjevovoda dužine oko 700 metara, a za ispumpavanje vode iz akumulacije koja je nastala djelovanjem klizišta u podnožju odlagališta jalovine sa Površinskog kopa Vrtlište.

pumpanapontonuPumpa na pontonu puštena u rad u subotu u 18,20 sati

Pumpno postrojenje je montirano na pontonu kojeg su za ove potrebe ustupile Oružane snage BiH. Za protok vode preko površine masa koje su kliznule u korito rijeke Ribnice, postavljen je cjevovod dužine 700 metara sa profilom od 400 mm. Planirano je da na istu pumpu u narednim danima bude postavljen još jedan cjevovod iste dužine i promjera 450 mm.Prioritet je i obezbjeđivanje cjevovoda za dvije pumpe koje je ustupila Uprava Civilne zaštite Federacije BiH.

manjevodepremaregionaliI na izlazu iz tunela u Tičićima smanjen je dotok vode

Treba reći da je najviši nivo akumulacije bio 25. februara, kada je voda dostigla kotu 413,04 matra, a u nedjelju 5. mrata voda je na koti 411,66 metara, što znači da je nivo akumulacije opao za 1,38 metara.

Redovno se prati stanje klizišta. U Posljednja 24 sata zabilježena su minimalna kretanja u centimetrima, tako da se može govoriti o smirivanju u svim njegovim ključnim tačkama: čelu, tijelu i nožici klizišta.