Zadnje novosti ...

Osvrt na poslovne rezultate

30.01.2018. - Pozitivno poslovanje i rekordna proizvodnja

koppanioramavelika
Na kraju poslovne 2017. godine, Rudnik mrkog uglja Kakanj bilježi najveće poslijeratne proizvodne rezulatate, ostvaruje pozitivno poslovanje i redovno izvršava sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Pored toga Elektroprivreda BiH je nastavila značajna investiranja koja su samo u ovoj godini iznosila skoro 33 miliona maraka.Izvršena je sanacija posljedica koje je izazvalo veliko klizište u dolini Ribnice, a radovi na konačnoj izgradnji hidrotehničkih objekata se nastavljaju.

Najveća poslijeratna proizvodnja uglja

Plan proizvodnje uglja za Rudnik Kakanj u 2017. godini je 1.446.000 tona. U strukturi planirane proizvodnje na Površinskom kopu Vrtlište predviđena je proizvodnja od 846 hiljada tona, a u podzemnoj eksploataciji na Pogonu Haljinići 600 hiljada tona. Već sada je izvjesno da plan neće biti realizovan, ali su procjene da će do kraja decembra biti iskopana i prema Termolektrani Kakanj isporučeno više od milion i 300 hiljada tona uglja. To je najveća proizvodnja u posljednjih 25 godina. Zaključno sa 18. decembrom u Rudniku je proizvedeno 1.243.822 tone uglja. Posljednji puta više od 1,2 miliona tona uglja iskopano je 2008. godine (1.221.568 t). Ovogodišnja proizvodnja uglja u odnosu na prošlu godinu (962.557 t) prema procjenama iz Tehničkog sektora Rudnika biće veća za 341.196 tona uglja.

Priprema proizvodnih kapaciteta

Priprema proizvodnih kapaciteta ogleda se u eksploataciji čvrste jalove mase na površini i užoj i široj pripremi u podzemnoj eksploataciji uglja. U ovoj godini nijedan ni drugi plan neće biti ostvareni. Otkrivka je zaključno sa polovinom mjeseca decembra realizovana sa 3.590.667 m³ a plan je iznosio 4,7 miliona m³. Razloga je više. Između ostalih veliko klizište na prostoru budućeg vanjskog odlagališta Ribnica sa svim posljedicama koje su izazvane i sanirane poslije 25. februara ove godine, kada se rijeka Ribnica izlila na autoput u Donjim Tičićima. Jedno vrijeme nije bilo dovoljno transportnih i utovarnih kapaciteta što je riješeno investicijama u damper kamione i elektrohidraulični bager, u martu, odnosno novembru ove godine. I dalje prostor za odlaganje čvrste jalove mase je limitirajući sve dok ne budu u potpunosti završeni svi hidrotehnički objekti u dolini rijeke Ribnice. U podzemnoj eksploataciji uglja plan na pripremi novih kapaciteta značajno je podbačen, a osnovni razlog je nedostatak zdrave, sposobne i iskusne radne snage. Konstantno tokom godine u podzemnoj eksploataciji uglja je nedostajalo između 100 i 150 radnika. Prema planu radne snage Pogon Haljinići je u ovoj godini trebao zapošljavati 746 radnika, a trenutno brojno stanje je 597.

kombajnvelika

Pozitivan poslovni rezultat

Na kraju 2015. godine Rudnik je poslovao sa gubitkom od 21.780.719 KM. Godinu dana kasnije, 2016. negativan poslovni rezultat iznosio je 11.047.315 KM. Između ova dva negativna rezultata napravljen je iskorak u poslovanju, kojim je gubitak iz 2015. smanjen za 10.706.404 KM. To je rezultat mjera koje je podezela Uprava Rudnika Kakanj i rezultat rada svih radnika Rudnika. Ova uzlazna putanja u poslovanju nastavljena je uz niz nedaća, ali uz velike i značejne investicije EP BiH i u ovoj poslovnj godini. Za kraj 2017. procjene iz Računovodstveno-komercijalnog sektora procjenjuju da će Rudnik Kakanj poslovati pozitivno i da će dobit iznositi 5.227.400 KM. Tako se od 21 milion minusa za 24 mjeseca stiglo do pet miliona plusa.

Redovne uplate poreza i doprinosa

Od 1. januara ove godine Rudnik mrkog uglja Kakanjuz redovnu isplatu plaća izvršave i sve obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Zaključno sa posljednjom isplaćenom plaćom, za mjesec oktobar 2017. godine Rudnik je uplatio 18.804.824 KM. Od toga redovne uplate su 13.614.034 KM. Preostalih 5.190.790 KM je novac za poreze i doprinose iz ranijih perioda. Rudnik Kakanj je jedan od dužnika po osnovu poreza i doprinosa, iz ranijh perioda, kada se ova obaveza nije izvršavala usljed poslovanja sa gubitkom. Dugovanja po ovom osnovu na dan 31.12.2016. godine iznosila su 88,5 miliona KM. U Rudniku su zaostale obaveze izmirivali prilikom penzionisanja radnika. Tako je u 2016. izmireno više od devet miliona KM, a u 2015. sedam miliona KM. Tokom ove godine obaveze po osnovu poreza i doprinosa smanjene su za oko pet miliona KM tako da su ukupna dugovanja oko 83 miliona KM. U toku je izrada prijedloga Zakona o izmirivanju zaostalih obaveza tako što bi se dugovi izmirili u narednih 10-15 godina.

bagersvecanosrt_v_15_1

Investicije Elektroprivrede BiH

Elektroprivreda BiH je u Rudnik mrkog uglja Kakanj, odlukama o dokapitalizaciji, zaključno sa 30. novembrom 2017. godine investirala 79.220.499,25 KM. Do istog datuma potpisano je ugovora u vrijednosti 85.678.065 KM. Ukupno odobrana investicijska sredstva su 137.995,000 KM.
U periodu do 2014. godine investirano je 32.562.466 KM, a u posljednje tri godine 46.658.032 KM.
Bez ovih investicija Rudnik Kakanj ne bi mogao proizvoditi potrebne količine uglja za proizvodnju električne energije niti bi se mogao razvijati za potrebe budućeg Bloka VIII kakanjske Termoelektrane. Nabrojat ćemo samo dio krupnih investicijskih ulaganja. Na Površinskom kopu Vrtlište, to su: vučni i vozni park za potrebe prevoza uglja na realaciji PK Vrtlište-TE Kakanj, zatim rudarska mehanizacija: dva elektro hidraulična bagera, deset kamiona Belaz, tri kiper kamiona, bušaća garnitura, autocisterna za gorivo, grejder, buldozer. Za razvoj površinske eksploatacije još je investirano u izgradnju hidrotehničkih objekata i u eksproprijaciju zemljišta i objekata. U podzemnoj eksploatacioji uglja najznačajnija je nabavka širokočelne mehanizovane podgrade sa otkopnom mašinom i dizel lokomotive sa donjom šinom za jamski transport opreme i rezervnih dijelova. Pored toga investirano je u otvaranje jame Begići-Bištrani nabavku mašina za izradu jamskih prostorija te u nabavku gumenih transportera, čelične lučne podgrade... Duga je lista ostale opreme i mehanizacije kojom je Elekroprivreda BiH omogućila proizvodne i poslovne pomake, kao i podizanje stepena zaštite na radu.

kanal_prokopavanje

Sanacija posljedica klizišta u dolini Ribnice

Februarska dešavanja na vanjskom odlagalištu Ribnica, promijenila su režim rada na otkrivanju čvrste jalove mase.U taj prostor ne može se odlagati jalovina i svi poslovi bili su u funkciji sanacije klizišta i usmjeravanja rijeke Ribnice na proticanje prirodnim koritom i kroz tunel prema rijeci Bosni.
Poslije ispumpavanja vode iz formirane akumulacije, koja je počela u martu, tokom jula i augusta izrađen je i pušten u funkciju prelivni kanal, a u septembru hidrotehnički objekat pod nazivom Brzotok te uspostavljeno normalno istjecanje vode iz akumulacije na ulaznom dijelu tunela.Prilikom povećanih padavina akumulirana voda bez posebnih posljedica istječe prelivnim kanalom i kroz tunel u rijeku Bosnu.

Organizacijske promjene

U Rudniku mrkog uglja Kakanj ove je godine izvršena i jedna značajna organizacijska promjena. Od 1. juna prestala je sa radom Ekonomska jedinica „Društveni standard“. Ova ekonomska jedinica je obavljala ugostiteljsku djelatnost i radnicima Rudnika pružala usluge ishrane. „Društveni standard“ je više godina poslovao sa negativnim finansijskim rezultatom. Svi radnici, njih 52 raspoređeni su na nove dužnosti u okviru Rudnika. U dva najbrojnija pogona obezbijeđena je ishrana za radnike, iznajmljivanjem objekata i sredstava za rad ugostiteljskom preduzeću koje se prijavilo na javni poziv, a radnici Rudnika za svaku izrađenu nadnicu imaju naknadu za topli obrok u iznosu od 14,00 KM.

podgradavelika

Planovi u narednoj godini

Prema trogodišnjem Planu poslovanja u narednoj 2018. godini planirana je proizvodnja uglja od 1.210.000 tona, od čega u podzemnoj eksploataciji 495.000, a na površinskoj 715 hiljada tona. Prijedlog plana za 2018. godinu na kojem se trenutno radi je 1.380.000 tona uglja i to će najvjerovatnije i biti obaveza Rudnika u narednoj godini. (pressrmu)