Zadnje novosti ...

Saopštenje povodom nezadovoljstva prijemom

19.03.2018. - Izražavomo razumijevanje prema nezaposlenima

rudnikdirekvelika

Povodom okupljanja grupe građana i dijela nezadovoljnih kandidata za prijem u radni odnos po konkursu kojeg je Rudnik Kakanj objavio u listu Oslobođenje 23. novembra. 2017. godine oglašavamo se saopštenjem za javnost.

Treba znati da je Rudnik Kakanj u dosadašnjim prijemima radnika, preduzeće koje je najviše zapošljavalo na području Općine Kakanj i na taj način najviše i rješavalo problem nezaposlenosti. Pri tome smo prioritete određivali na osnovu zakonskih propisa, prema socijalnom satatusu i prema uslovima radnih mjesta. Kod ovog i kod svakog prethodnog prijema u potpunosti smo primjenjivali zakonske odredbe i društvene obaveze prema specifičnim kategorijama stanovništva.

Rudnik mrkog uglja Kakanj kompletan postupak prijema je obavio potpuno transparentno i javno. Razgovor sa svim kandidatima trajao je cijeli decembar. Primjenjujući zakonske propise koji definiraju oblast zapošljavanja, uvažavajući sve činjenice i dokumente iz prijava i obavljenog intervjua, izvršen je izbor kandidata i javno objavljen.

Svi kandidati će narednih dana dobiti obavijest o rezultatima konkursa te će i na taj način biti izvršene preostale na zakonu zasnovane obaveze prema prijavljenim kandidatima.

Dakle u potpunosti izražavamo razumijevanje prema svakom nezaposlenom građaninu i prema svakom mišljenju ili ocjeni koju kandidati i građani donose o ovom prijemu.Međutim Rudnik nije mogao izvršiti prijem svih 1600 kandidata.Zato očekujemo razumjevanje i uvažavanje dosadašnje društvene odgovornosti prema rješavanju problema zapošljavanja velikog broja nezaposlenih građana Kaknja.  (Press RMU Kakanj)