Obavijesti o nabavkama

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Ispravka obavještenja o nabavci
(14.04.2023.) Nabavka kablova za rudarstvo
Obavještenje o nabavci broj: 967-1-2-69-3-141/23 od 07.04.2023. godine
(07.04.2023.) Izgradnja nožice odlagališta “Ribnica” za potrebe pogona PK “Vrtlište” Rudnika mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. -Kakanj - OP: 14/23
6. Obavj. o nabavci 967-1-1-63-3-130-23
(24.03.2023.) OP 12/23 - filteri
6. Obavj.o nabavci 967-1-2-59-3-126-23
(23.03.2023.) OP 11/23 - usluge rada rudarske/građevinske mehanizacije sa rukovaocem
Obavještenje o nabavci broj: 967-1-1-60-3-127/23 od 23.03.2023. godine
(23.03.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za Cummins motore KTA50-C, KTA38-C i QSB6.7-C i servis motora Cummins - OP: 10/23
Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije broj: 967-0-1-1-2-128/23 od 23.03.2023. godine SK: 1/23
(23.03.2023.) Nabavka eksploziva za površinsku eksploataciju (AN-FO eksploziv)
Obavještenje o nabavci
(23.03.2023.) Nabavka usluga remonta, servisiranja i kalibracije opreme
Obavještenje o nabavci broj: 967-1-1-44-3-116/23od 10.03.2023. godine
(10.03.2023.) Nabavka kablova za rudarstvo OP: 05/23
Obavještenje o nabavci OP 03-23
(09.03.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za mjerne uređaje i izolacone samospasioce proizvođača DRÄGER i usluga inspekcije i kalibracije istih
Obavještenje o nabavci OP 02-23
(09.03.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro hidraulično upravljanje širokočelnom opremom
Obavještenje o nabavci OP 01-23
(27.02.2023.) Nabavka ulja OP: 01/23 Obavještenje o nabavci broj: 967-1-1-25-3-103/23 od 27.02.2023. godine
Obavještenje o nabavci OP 86-22 ISPRAVKA 1
(20.01.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za mašinu za izradu jamskih prostorija AM-50z-w - Ispravka obavještenja o nabavci
5. Obavj. o nabavci 967-7-1-422-3-316-22
(30.12.2022.)
5. Obavj. o nabavci 967-1-1-423-3-317-22
(30.12.2022.)
Obavještenje o nabavci OP 95-22
(30.12.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotivu SCHARFF
2.1. Poziv za dostavljanje ponude IZ 07-22 USLUGE BANJKO-KLIMATSKOG LIJEČENJA RADNIKA
(28.12.2022.) Nabavka usluga banjsko rehabilitacionog liječenja radnika
5. Obavj. o nabavci 967-7-2-395-3-314-22
(28.12.2022.)
5. Obavj. o nabavci 967-1-1-396-3-315-22
(28.12.2022.)
Obavještenje o nabavci OP 92-22
(27.12.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro-hidraulični bager Liebherr R9200 E
5. Obavj. o nabavci 967-1-2-393-3-313-22
(27.12.2022.) Prijevoz radnika
5. Obavj. o nabavci 967-1-1-389-3-308-22
(26.12.2022.)
Obavještenje o nabavci OP 91-22
(26.12.2022.) Nabavka čelične podgrade
Obavještenje o nabavci
(26.12.2022.) Nabavka usluga očitavanja memorijskih kartica i tahografa, baždarenje i servisiranje tahografa
Obavještenje o nabavci OP 88-22
(23.12.2022.) Nabavka visokobrizantnog eksploziva
Obavještenje o nabavci KZ 48-22 ISPRAVKA
(23.12.2022.) Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
Obavještenje o nabavci OP 86-22
(22.12.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za mašinu za izradu jamskih prostorija AM-50z-w
Obavještenje o nabavci OP 87-22
(22.12.2022.) Nabavka metanskog sigurnosnog eksploziva
5. Obavj.o nabavci 967-1-1-386-3-302-22
(22.12.2022.)
Obavještenje o nabavci OP 85-22
(20.12.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za buldozer Komatsu D275 AX-5EO OP: 85/22
Obavještenje o nabavci OP 82-22
(19.12.2022.) Nabavka usluga otkrivanja i eksploatacije uglja u Centralnom reviru na pogonu PK „Vrtlište“ OP: 82/22

Pogledaj starije objave ...