Odluke o izboru

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o izboru vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(16.09.2022.) Nabavka bezalkoholnih pića i napitaka
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(25.05.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotivu SCHARFF
Odluka o izboru KZ 08-22
(20.05.2022.) Usluga rada autodizalica
Odluka o izboru KZ 08-22
(20.05.2022.) Usluga rada autodizalica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(20.05.2022.) Nabavka usluga čišćenja uljnih separatora, taložnika i kanalizacionih šahtova
Odluka o dodjeli OS
(20.05.2022.) Nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 06-22
(12.05.2022.) Nabavka noževa za otkopne mašine
Odluka o dodjeli OS
(04.05.2022.) Nabavka usluga remonta, servisiranja i kalibracije opreme
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP 10-22
(18.04.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro hidraulično upravljanje širokočelnom opremom
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(01.04.2022.) Nabavka senzora i rezervnih dijelova senzora proizvođača TEVEL, sa uslugom servisiranja i kalibracije istih
Odluka o dodjeli OS
(01.04.2022.) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(01.04.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za mjerne uređaje i izolacone samospasioce proizvođača DRÄGER i usluga inspekcije i kalibracije istih
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(01.04.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za mjerne uređaje i izolacone samospasioce proizvođača DRÄGER i usluga inspekcije i kalibracije istih
Odluka o dodjeli OS
(01.04.2022.) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(01.04.2022.) Nabavka senzora i rezervnih dijelova senzora proizvođača TEVEL, sa uslugom servisiranja i kalibracije istih
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 06-22
(31.03.2022.)
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 07-22
(16.03.2022.)
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 12-22
(16.03.2022.)
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 10-21
(14.02.2022.) Nabavka usluga angažovanja labudice
Odluka o izboru KZ 01-22
(14.02.2022.) Nabavka usluga ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih isprava
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca KZ 49-21
(03.12.2021.) Usluga izrade tehničke dokumentacije: Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
Odluka o izboru KZ 26-21
(03.12.2021.) Nabavka lanaca grabuljastih transportera
Odluka o dodjeli OS
(22.09.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za mjerne uređaje i izolacone samospasioce proizvođača DRÄGER i usluga inspekcije i kalibracije istih
Odluka o izboru KZ 31-21
(05.08.2021.) Nabavka pragova za održavanje pruge i pružnih postrojenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 30-21
(04.08.2021.) Nabavka materija za zavarivanje i lemljenje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 29-21
(04.08.2021.) Nabavka bezalkoholnih pića i napitaka
Odluka o izboru ponuđača OP 24-21
(15.07.2021.) Nabavka usluga izrade Elaborata o kategorizaciji i razvrstavanju jamskih prostorija prema stepenu opasmosti od metana krovnog ugljenog sloja "A" ploče jame "Begići-Bištrani"
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 09-21
(01.07.2021.) Nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o dodjeli OS
(01.07.2021.) Nabavka usluga remonta, servisiranja i kalibracije opreme
Odluka o izboru KZ 16-21
(01.06.2021.) Nabavka usluga kasko osiguranja vagona

Pogledaj starije objave ...