Odluke o izboru

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o izboru vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 12/23
(11.08.2023.) Nabavka usluga prijevoza šljake i pepela
Nabavka usluga rada autodizalica
(26.07.2023.) 9. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP: 24/23
Nabavka usluga remonta, servisiranja i kalibracije opreme
(26.07.2023.) 9. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP: 23/23
Nabavka metnaskog sigurnosnog eksploziva
(25.07.2023.) 9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 20-23
Nabavka visokobrizantnog eksploziva
(25.07.2023.) 9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 21-23
Nabavka TV usluga
(25.07.2023.) 5. ODLUKA o izboru dobavljača IZ 01-23
Nabavka kancelarijskog materijala
(25.07.2023.) 11. ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma
Nabavka usluga čišćenja uljnih separatora, taložnika i kanalizacionih šahtova
(25.07.2023.) 10. ODLUKA o izboru dobavljača KZ 08-23
Nabavka usluga organizovanja edukacije i polaganja Ex ispita sa izdavanjem odgovarajućih dozvola i certifikata
(25.07.2023.) 9. ODLUKA o izboru dobavljača OP 18-23
Nabavka kancelarijskog materijala
(25.07.2023.) 11. ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma KZ: 04/23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma OP 16/23
(21.06.2023.) Nabavka usluga tehničkog ispitivanja i popravke hidrauličnih cilindara
Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača OP: 05/23
(21.06.2023.) Nabavka kablova za rudarstvo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača PPSO: 01/23
(21.06.2023.) Nabavka eksploziva za površinsku eksploataciju (AN-FO eksploziv)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(16.06.2023.) Nabavka bezalkoholnih pića i napitaka
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma po OP 15/23
(15.06.2023.) Nabavka elektro repormaterijala i električnih uređaja
Odluka o kvalifikovanosti kandidata INVING INVEST doo SK 1-23
(26.05.2023.) Sistem kvalifikacije SK: 1/23 - Nabavka eksploziva za površinsku eksploataciju (AN-FO eksploziv)
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(08.05.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za mjerne uređaje i izolacone samospasioce proizvođača DRÄGER i usluga inspekcije i kalibracije istih
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(26.04.2023.) Nabavka senzora i rezervnih dijelova senzora proizvođača TEVEL, sa uslugom servisiranja i kalibracije istih
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(26.04.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro hidraulično upravljanje širokočelnom opremom
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(26.04.2023.) Nabavka, ugradnja i puštanje u rad pumpnih aparata na benzinskoj pumpi (Zamjena pumpnih aparata na benzinskoj pumpi)
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(26.04.2023.) Nabavka usluga centralnog printanja s iznajmljivanjem štampača
4. Odluka o kvalifikovanosti kandidata BEAT BH doo SK 1-23
(13.04.2023.) Sistem kvalifikacije SK: 1/22 - Nabavka eksploziva za površinsku eksploataciju (AN-FO eksploziv) objava na dan 13.04.2023. godine
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(17.02.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotivu SCHARFF
Odluka o izboru KZ 44-22
(23.01.2023.) Usluga ispitivanja izolacione opreme sa izdavanjem odgovarajućih isprava
Odluka o izboru OP 76-22
(23.01.2023.) Nabavka hidrauličnih i pneumatskih crijeva s priborom
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma (1)
(23.01.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za podstanicu metanometrije proizvođača TROLEX
Odluka o dodjeli OS
(11.01.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotive CZ LOKO
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(15.12.2022.) Nabavka teško zapaljive tečnosti
ODLUKA o izboru dobavljača IZ 05-22
(07.12.2022.) Nabavka usluga redovnog godišnjeg održavanja odvojene skretnice broj: 7 u stanici Kakanj
4. Odluka o kvalifikaciji kandidata INVING SK 1-22
(03.11.2022.) Sistem kvalifikacije SK: 1/22 - Nabavka eksploziva za površinsku eksploataciju (AN-FO eksploziv)

Pogledaj starije objave ...