Oglasi

Odluke o izboru

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o izboru vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 03-19
(29.03.2019.) Nabavka materijala za čišćenje
Odluka o izboru ponuđača OP 10-19
(27.03.2019.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 48-18
(13.03.2019.) Nabavka molersko-farbarskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 54-18
(13.03.2019.) Nabavka bezalkoholnih pića i napitaka
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 01-19
(12.02.2019.) Nabavka usluga rada autodizalica i viljuškara
ODLUKA o izboru dobavljača 41-18
(05.02.2019.) Kalibracija i servisiranje uređaja za analizu jamskih plinova
Odluka o Izboru KZ 49-18
(16.01.2019.) Nabavka opreme za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju prostorije za odabir sitne jalovine na PK "Vrtlište"
Odluka o dodjeli OS po KZ 46-18
(16.01.2019.) Nabavka građevinskog materijala
ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma
(27.12.2018.) Nabavka senzora, usluge kalibracije senzora i rezervnih dijelova proizvođača TROLEX za metanometriju
Odluka o izboru KZ 42-18
(05.12.2018.) Nabavka separatnih ventilatora
Odluka o izboru KZ 42-18
(05.12.2018.) Nabavka separatnih ventilatora
Odluka o izboru ponuđača Lot 2
(04.12.2018.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 38-18
(09.11.2018.) Nabavka rezervnih dijelova centrifugalnih pumpi
Odluka o izboru ponuđača OP 33-18
(07.11.2018.)
Odluka o dodjeli OS KZ 36-18
(06.11.2018.) Nabavka rezervnih dijelova za lančane dizalice "Thiele"
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 14-18
(01.11.2018.) Nabavka tonera
ODLUKA o izboru dobavljača IZ 06-18
(30.10.2018.)
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 31-18
(24.10.2018.) Nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o izboru KZ 35-18
(22.10.2018.) Nabavka arhivskih polica
Odluka o izboru ponuđača OP 37-18
(11.10.2018.)
Odluka o izboru KZ 32-18
(01.10.2018.) Nabavka štampanog kancelarijskog materijala
Odluka o izboru KZ 29-18
(01.10.2018.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca KZ 27-18
(03.09.2018.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 24-18
(22.08.2018.)
Odluka o izboru KZ 20-18
(23.07.2018.)
Odluka o izboru KZ 23-18
(20.07.2018.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 09-18
(22.05.2018.) Nabavka frekventnog pretvarača
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(21.05.2018.) Nabavka hidrauličnih i pneumatskih crijeva s priborom
ODLUKA o izboru dobavljača IZ 03-18
(09.05.2018.) Nabavka usluga polaganja periodičnih i stučnih ispita
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 08-18
(30.04.2018.)

Pogledaj starije objave ...