Odluke o izboru

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o izboru vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 29-21
(04.08.2021.) Nabavka bezalkoholnih pića i napitaka
Odluka o izboru ponuđača OP 24-21
(15.07.2021.) Nabavka usluga izrade Elaborata o kategorizaciji i razvrstavanju jamskih prostorija prema stepenu opasmosti od metana krovnog ugljenog sloja "A" ploče jame "Begići-Bištrani"
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 09-21
(01.07.2021.) Nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o dodjeli OS
(01.07.2021.) Nabavka usluga remonta, servisiranja i kalibracije opreme
Odluka o izboru KZ 16-21
(01.06.2021.) Nabavka usluga kasko osiguranja vagona
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP 07-21
(17.05.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotivu SCHARFF
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP 06-21
(17.05.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro hidraulično upravljanje širokočelnom opremom
Odluka o izboru najpovoljnijegponuđača KZ 08-21
(29.04.2021.) Nabavka kruna i svidera
ODLUKA o izboru dobavljača
(23.04.2021.) Nabavka bravica-spojnica za spajanje čeličnih profila
Odluka o dodjeli OS
(04.03.2021.) Nabavka elektro uređaja i rezervnih dijelova elektro uređaja za podzemnu eksploataciju
Odluka o izboru KZ 06-21
(04.03.2021.) Nabavka usluga ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih isprava
Odluka o dodjeli OS
(04.03.2021.) Nabavka elektro uređaja i rezervnih dijelova elektro uređaja za podzemnu eksploataciju
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 07-21
(23.02.2021.) Nabavka usluga centralnog printanja s iznajmljivanjem štampača
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP 63-20
(11.02.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za bager EKG-5A
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca KZ 53-20
(11.02.2021.) Usluga izrade tehničke dokumentacije: Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 01-21
(11.02.2021.)
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 50-20
(02.02.2021.) Nabavka usluga rada auto dizalica i viljuškara
Odluka o dodjeli OS KZ 01-21
(26.01.2021.) Nabavka građevinskog materijala
9.1. Odluka o izboru OP 64-20
(26.01.2021.)
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudjaca OP 60-20 Lot 1
(15.01.2021.) Nabavka noževa, kruna i svidera
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudjaca OP 60-20 Lot 2
(15.01.2021.) Nabavka noževa, kruna i svidera
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudjaca OP 60-20 Lot 3
(15.01.2021.) Nabavka noževa, kruna i svidera
Odluka o izboru ponuđača OP 59-20
(25.12.2020.) Nabavka usluga izrade DRP - Eksloatacije uglja u Centralnom i reviru Ribnica na PK "Vrtlište", RMU "Kakanj" d.o.o. -Kakanj
Odluka o izboru KZ 43-20
(24.12.2020.) Nabavka štampanog kancelarijskog materijala
ODLUKA o izboru dobavljača IZ 10-20
(14.12.2020.) Nabavka usluga iznajmljivanja pomoćnog terena stadiona FK RUDAR
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP 34-20
(09.10.2020.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro hidraulično upravljanje širokočelnom opremom
Odluka o izboru ponuđača OP 52-20
(07.10.2020.) Nabavka usluga izrade Elaborata o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK "Vrtlište" RMU "Kakanj"
Odluka o izboru ponuđača OP 41-20
(27.08.2020.) Nabavka usluga izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorijzaciji i proračunu rezervi
Odluka o dodjeli OS KZ 35-20
(26.08.2020.) Nabavka senzora, usluge kalibracije senzora i rezervnih dijelova proizvođača TROLEX za metanometriju
ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma
(05.08.2020.) Nabavka rezervnih dijelova za mjerne uređaje i izolacone samospasioce proizvođača DRÄGER i usluga inspekcije i kalibracije istih

Pogledaj starije objave ...