Odluke o poništenju

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o poništenju vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

9.1. Odluka o poništenju KZ 22-23
(15.12.2023.) Nabavka usluga obuke i provjere znanja radnika iz oblasti zaštite od požara
Odluka o poništenju postupka OP 31/23
(19.09.2023.) Nabavka rezervnih dijelova skretnica željezničkog kolosijeka
9.1. Odluka o poništenju OP 29-23
(12.09.2023.) Zamjena postojeće, ugradnja i integracija nove upravljačke opreme automatskog upravljanja i regulacije na tehnološkim linijama TL1, TL2 i SCADA sistemu na PPPiU
9.1. Odluka o poništenju OP 29-23
(12.09.2023.) Zamjena postojeće, ugradnja i integracija nove upravljačke opreme automatskog upravljanja i regulacije na tehnološkim linijama TL1, TL2 i SCADA sistemu na PPPiU
Odluka o poništenju postupka
(21.06.2023.) Zamjena postojeće, ugradnja i integracija nove upravljačke opreme automatskog upravljanja i regulacije na tehnološkim linijama TL1, TL2 i SCADA sistemu na PPPiU
Odluka o poništenju
(26.04.2023.) Nabavka usluga organizovanja edukacije i polaganja Ex ispita sa izdavanjem odgovarajućih dozvola i certifikata
Odluka o poništenju
(26.04.2023.) Nabavka usluga remonta, servisiranja i kalibracije opreme
Odluka o poništenju
(10.01.2023.) Nabavka rezervnih dijelova i repromaterijala za sita
Odluka o poništenju OP 59-22
(02.11.2022.) Nabavka hidrauličnih i pneumatskih crijeva s priborom
Odluka o poništenju (2)
(14.10.2022.) Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
ODLUKA o poništenju
(12.05.2022.) Nabavka bravica-spojnica za spajanje čeličnih profila
Odluka o poništenju
(04.05.2022.) Nabavka materijala za čišćenje
Odluka o poništenu postupka KZ 03-22
(01.04.2022.) Usluga rada autodizalica i viljuškara
Odluka o poništenu postupka KZ 03-22
(01.04.2022.) Usluga rada autodizalica i viljuškara
9.1. Odluka o poništenju OP 17-22
(31.03.2022.)
9.1. Odluka o poništenju OP 75-21
(02.02.2022.)
9.1. Odluka o poništenju OP 68-21
(16.12.2021.)
Obavještenje o poništenjuOP 17-21
(04.08.2021.)
Obavještenje o poništenju OP 28-21
(02.08.2021.)
Odluka o poništenju KZ 14-21
(05.05.2021.) Nabavka tehničkih plinova
Odluka o poništenju OP 60-20 Lot 2
(05.02.2021.) Nabavka noževa, kruna i svidera
Odluka o poništenju OP 60-20 Lot 3
(05.02.2021.) Nabavka noževa, kruna i svidera
Odluka o poništenju KZ 03-21
(03.02.2021.) Nabavka pragova za održavanje pruge i pružnih postrojenja
Odluka o poništenju KZ 51-20
(14.01.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za lančane dizalice "Thiele"
Odluka o poništenju KZ 48-20
(24.12.2020.) Nabavka građevinskog materijala
Obavještenje o poništenju OP 39-20
(19.08.2020.)
14. Obav.o poništenju 967-1-1-202-4-189-20
(20.07.2020.)
Obavještenje o poništenju
(09.07.2020.) OP 28-20
20. Obavještenje o poništenju
(09.07.2020.)
17. Obavj.o poništ. 967-1-1-156-4-178-20
(06.07.2020.) Nabavka filtera OP 30-20

Pogledaj starije objave ...