Odluke o poništenju

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o poništenju vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Odluka o poništenju KZ 20-18
(30.07.2018.)
Odluka o poništenju KZ 25-18
(20.07.2018.)
Odluka o poništenju KZ 25-18
(20.07.2018.)
Odluka o poništenju KZ 15-18
(06.06.2018.) Nabavka opreme za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju prostorije za odabir sitne jalovine na PK "Vrtlište"
Odluka o poništenju postupka KZ 13-18
(10.05.2018.) Izrada studije uticaja rudarskih radova za neselje u neposrednoj blizini zapadnog revira "Ribnica" – lokalitet Alajbegovići, pogon PK "Vrtlište"
Odluka o poništenju postupka KZ 10-18
(27.04.2018.) Nabavka noževa za otkopne mašine, kruna i svidera
Odluka o ponistenju postupka KZ 63-16
(30.01.2018.) Nabavka brusnog i reznog materijala
Odluka o ponistenju postupka KZ 61-17
(09.01.2018.) Nabavka rezervnih dijelova za lančane dizalice "Thiele"
9.2. Odluka o poništenju postupka KZ 25-17
(20.12.2017.) Nabavka visokotlačne pumpe
Odluka o ponistenju postupka KZ 56-17
(01.12.2017.) Nabavka rezervnih dijelova za lančane dizalice "Thiele"
9.2. Odluka o poništenju KZ 44-17
(06.11.2017.)
9. Odluka o poništenju OP 17-17
(26.09.2017.)
9.1. Odluka o poništenju OP 18-17 Lot 3
(21.09.2017.)
9.1. Odluka o poništenju OP 18-17 Lot 4
(21.09.2017.)
9.3. ODLUKA o poništenju OP 15-17
(21.09.2017.)
9.1. Odluka o poništenju OP 11-17 Lot 1
(06.09.2017.)
9.1. Odluka o poništenju OP 11-17 Lot 2
(06.09.2017.)
9.1. Odluka o poništenju OP 11-17 Lot 3
(06.09.2017.)
Odluka o poništenju postupka KZ 29-17
(27.07.2017.)
Odluka o poništenju KZ 15-17
(27.07.2017.)
Odluka o poništenju postupka KZ 18-17
(27.07.2017.)
Obavještenje o poništenju OP 09-17
(11.07.2017.)
Odluka o poništenju postupka OP 09-15
(27.06.2017.)
9.1. Odluka o poništenju OP 14-17
(16.06.2017.)
9.2. Odluka o poništenju KZ 23-17
(09.06.2017.)
Odluka o poništenju OP 3-17
(28.03.2017.)
Odluka o poništenju dijela postupka OP 01-17 - Lot 1
(15.02.2017.)
Odluka o poništenju KZ 50-16
(10.01.2017.) Nabavka lanca, spojnice i grabuljica za lančani grabuljar na postrojenju za prijem, pripremu i utovar uglja u vagone
Odluka o poništenju KZ 51/16
(06.01.2017.) Nabavka kablova za trafo stanice u jami
Odluka o poništenju KZ 53/16
(06.01.2017.) Nabavka štampanog kancelarijskog materijala

Pogledaj starije objave ...