9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 16-24 – Zamjena postojeće, ugradnja i integracija nove upravljačke opreme automatskog upravljanja i regulacije na tehnološkim linijama TL1, TL2 i SCADA sistemu na PPPiU