Kategorija : O Rudniku

O Rudniku

Misija i vizija

admin
Naša misija: Naša misija je da svojom osnovnom djelatnošću, eksploatacijom i preradom mrkog uglja, u potpunosti zadovoljimo zahtjeve i potrebe naših kupaca, prvenstveno ispunjavanjem ugovornih...
O Rudniku

Kontakt

admin
Kabinet direktoratelefon: +387 (0)32 55 36 40; fax: +387 (0)32 55 46 20; email: kabinet@rmukakanj.ba Tehnički sektortelefon: +387 (0)32 55 33 48; fax: +387 (0)32...