Kontakt

admin

Ured uprave Društva
telefon: +387 (0)32 55 36 40; fax: +387 (0)32 55 46 20;
email: kabinet@rmukakanj.ba

Tehnički sektor
telefon: +387 (0)32 55 33 48; fax: +387 (0)32 55 46 57;
email: tehnicki.sektor@rmukakanj.ba

Sektor za razvoj, projektovanje i investicije
telefon: +387 (0)32 55 38 55; fax: +387 (0)32 55 42 96;
email: razvoj@rmukakanj.ba

Računovodstveno finansijsko komercijalni sektor
telefon: +387 (0)32 55 24 10; fax: +387 (0)32 55 35 25;
email: rfk.sektor@rmukakanj.ba

Sektor pravnih kadrovskih i općih poslova
telefon: +387 (0)32 55 30 60; fax: +387 (0)32 55 40 10;
email: pravni.sektor@rmukakanj.ba

Ured sekretara
telefon: +387 (0)32 55 48 77; fax: +387 (0)32 55 46 20;
email: ured.sekretara@rmukakanj.ba

Služba zaštite na radu
tel/fax: +387 (0)32 55 31 72
email: zastita@rmukakanj.ba

Služba revizije i interne kontrole
tel/fax: +387 (0)32 55 33 85
email: revizija@rmukakanj.ba

Služba kvaliteta
telefon: +387 (0)32 55 39 04; fax: +387 (0)32 55 46 20;
email: sluzba.kvaliteta@rmukakanj.ba

Komercijalna služba
tel/fax: +387 (0)32 55 25 40
email: komercijala@rmukakanj.ba

Nabava +387 (0)32 55 49 72;
Prodaja +387 (0)32 55 32 81;
Javne nabavke +387 (0)32 55 25 31;

email: alma.haracic@rmukakanj.ba
email: armin.berbic@rmukakanj.ba
email: alma.olovcic@rmukakanj.ba
email: aida.alijagic@rmukakanj.ba
email: edin.kasper@rmukakanj.ba

Pogon Haljinići
telefon: +387 (0)32 77 74 17; fax: +387 (0)32 77 75 67;
email: haljinici@rmukakanj.ba

Pogon PK Vrtlište
tel/fax: +387 (0)32 55 46 38;
email: vrtliste@rmukakanj.ba

Pogon Separacija
tel/fax: +387 (0)32 55 34 56;
email: separacija@rmukakanj.ba

Pogon Održavanje
tel/fax: +387 (0)32 55 34 71;
email: odrzavanje@rmukakanj.ba

Ekonomska jedinica Društveni standard
tel/fax: +387 (0)32 55 43 32;
email: dstandard@rmukakanj.ba

Laboratorija
telefon: +387 (0)32 55 82 08;
email: laboratorija@rmukakanj.ba

Sindikat
telefon: +387 (0)32 55 48 44;
email: sindikat@rmukakanj.ba

Informatička Služba
email: informaticka.sluzba@rmukakanj.ba

Napomena: Sve zaposlenike koji imaju mail adrese Rudnika, možete kontaktirati na mail u kojem ćete upotrijebiti njihovo ime.prezime@rmukakanj.ba

Send us a message

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.