Sastanak s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i Upravom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Dana 15.03.2024. godine, na inicijativu direktora RMU Kakanj, održan je sastanak s predstavnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Upravom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Cijenjene goste primili su v.d. direktora Iso Delibašić, tehnički direktor Elvedin Čobo, rukovodilac RFK sektora Ema Zaimović, rukovodilac Sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova Adnan Čobo, QA menadžer Adi Kubat i predsjednik Sindikata radnika RMU Kakanj Abdel Fazlić.

Ministar Vedran Lakić predvodio je delegaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije s pomoćnikom ministra Amirom Halilčevićem i savjetnicima Amilom Kamenicom i Fadilom Nadarevićem.

Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo predstavljali su v.d. generalnog direktora Sanel Buljubašić, v.d. izvršnog direktora za proizvodnju Fahrudin Tanović, v.d izvršnog direktora za snadbijevanje i trgovinu Nevad Ikanović i v.d. izvršnog direktora za kapitalne investicije Harun Gadžo.

Na sastanku se govorilo o trenutnom stanju u RMU Kakanj po pitanju finansija, mehanizacije i radne snage.

U konačnici su usaglašeni sljedeći zaključci:

  • Konstatovano je katastrofalno stanje u RMU Kakanj po pitanju finansija i mehanizacije.
  • Konstatovana je apsolutna sinergija Ministarstva, Elektroprivrede i Rudnika za prevazilaženje svih problema u narednom periodu.
  • Potrebno je značajno povećati nivo proizvodnje kroz povećanje produktivnosti
  • Ministarstvo, Elektroprivreda i RMU Kakanj će analizirati sve danas iznesene probleme i spram njih se oglasiti.
  • Za 30 dana održat će se naredni sastanak kako bi se utvrdilo šta je urađeno.
  • Potrebno je smanjiti prisustvo kooperanata u proizvodnom procesu.

“Današnji sastanak zaista se može ocijeniti kao pozitivan korak u budućem radu tri partnera koji su oslonjeni jedni na druge i na njemu su identifikovani aktuelni problemi, ali i definisane smjernice rada  za predstojeći period. Ovakav pristup Resornog ministarstva i Vladajućeg društva prema Rudniku Kakanj je pokazatelj da možemo razgovarati i nuditi rješenja na ravnopravnom nivou, kao istinski partneri. Drago mi je da su prepoznati napori Uprave Rudnika i istinska želja da se stanje promjeni na bolje. U tom smislu iskazana je puna podrška za budući rad i za sve pozitivne stvari koje su urađene u proteklom periodu. Ova godina je izazovna za poslovanje, kako Rudnika tako i EP, zbog zatečenog stanja i problema koji su trenutno prisutni, ali sam siguran da će uz ovakav pristup i rad sve tri strane epilog svega biti pozitivan i da ćemo već naredne godine imati stabilan poslovni ambijent. Dodao bih ovdje još i Sindikat Rudnika Kakanj koji je istinski partner Upravi u rješavanju aktuelne problematike. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim resornom ministru Vedranu Lakiću i Vladi FBiH na dosadašnjoj podršci, generalnom direktoru EP Sanelu Buljubašiću i njegovim najbližim saradnicima na iskazanom razumijevanju i smatram da je to bilo potrebno Rudniku Kakanj s obzirom na sve dobro što je urađeno od strane Uprave na čelu s direktorom Isom Delibašićem.  Moj lični utisak poslije održanog sastanka je da Resorno ministarstvo, EP, Uprava Rudnika i Sindikat čine jedan tim koji za zajednički cilj ima prevazilaženje postojeće situacije i stvaranje radnog ambijenta gdje će svi biti zadovoljni”, rekao je nakon sastanka QA menadžer RMU Kakanj, Adi Kubat.

Direktor Iso Delibašić je izjavio kako je Uprava Rudnika od prvog dana iskazala inicijativu za saradnju s Elektroprivredom, Resornim ministarstvom i Vladom i izrazio zahvalnost Ministarstvu i Elektroprivredi na izdvojenom vremenu i pažnji koju su posvetili stanju u Rudniku Kakanj i na tome što su se stavili na raspolaganje u rješavanju problema.

Naredni sastanak zakazan je za mjesec dana.