Misija i vizija

Naša misija:

Naša misija je da svojom osnovnom djelatnošću, eksploatacijom i preradom mrkog uglja, u potpunosti zadovoljimo zahtjeve i potrebe naših kupaca, prvenstveno ispunjavanjem ugovornih obaveza prema našem glavnom kupcu, JP Elektroprivredi BiH.
Osnovna načela u našem poslovanju su zadovoljenje potreba kupaca i interesa vlasnika, zadovoljstvo zaposlenika, osiguranje zaštite na radu, očuvanje okoline i dobrobit lokalne zajednice.
Naš cilj je ostvarenje dugoročnog uspješnog poslovanja, na temelju stalnog povećanja potreba za energijom, postojanja dovoljne količine rudnih ležišta, modernizacije opreme, posjedovanja potrebnog znanja i iskustva, kao i stalnog sticanja novih znanja.

Naša vizija: 

Naša vizija je izrastanje u profitabilno, konkurentno i kompetetivno preduzeće, u regionalnim i globalnim okvirima, sa ravnopravnom pozicijom i partnerskim odnosima sa ostalim članicama Koncerna i pozicioniranjem u okviru cjelokupnog elektroenergetskog sektora.
Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj će, svojim ljudskim i materijalnim resursima, zadržati ulogu ključnog faktora razvoja općine Kakanj i svojim uspješnim poslovanjem u budućnosti dati najznačajniji doprinos daljem razvoju općine i dobrobiti njenih građana, kao i doprinos razvoju i uspješnosti elektroenergetskog sektora na državnom nivou.