Pogon Haljinići

Pogon Haljinići je sastavni dio RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj. Jame Pogona Haljinići uglavnom su otvarane neposredno nakon Drugog svjetskog rata: Ričica 1946., Haljinići 1948. i  Seoce 1956. godine, dok je Jama Begići-Bištrani otvorena 2016. godine. Jame Ričica, Haljinići i Seoce su trenutno u fazi  potpunog zatvaranja, dok se aktivni rudarski radovi izvode samo u Jami Begići – Bištrani.

Jama Begići-Bištrani
u Jami Begići-Bištrani instalirana je oprema širokog čela proizvođača Becker Warkop iz Poljske koja je puštena u rad 2017. godine. Eksploatacija uglja vrši se otkopnom metodom sa zarušavanjem krovine sa SHP BW 15/36 POZ i otkopnom mašinom Eickhoff SL-300. Izrada jamskih prostorija vrši se mehanizovano, primjenom mašina za izradu prostorija AM 50z-w i polumehanizovano, odnosno primjenom bušačko-minerskih radova i utovarom materijala korištenjem utovarne lopate tipa Mindev.
Za potrebe izvođenja radova u jami Begići-Bištrani koristi se dizel lokomotiva s donjom šinom i ozubljenom letvom proizvođača Becker-Warkop iz Poljske. U jami je instalirano 10 transportera sa gumenom trakom koji su povezani u cjelovit sistem za izvlačenje iskopine iz jame, ukupne dužine 1750 m.
Trenutno se jama provjetrava depresiono pomoću aksijalnog ventilatora AVD 650-90kW prečnika rotora 1600 mm sa pripadajućim elektromotorom 4KTC 280 M-4 , B3,  Exd I, IP 65 koji je smješten na ušću ventilacionog niskopa. Pored glavnog ventilatora, postoji i rezervni ventilator.
Na Pogonu Haljinići je instalirana centrala za kontrolu plinskog stanja jama proizvođača TEVEL TEVE Varnost iz Slovenije koja omogućava kontrolu brzine, vlažnosti, temperature i depresije zraka, kao i koncentracije metana, monoksida, dioksida, i kiseonika. Vrši se neprekidno mjerenje svih parametara.

Četa za spasavanje
Četa za spasavanje Pogona Haljinići broji 30 članova. Oprema u stanici, broj ekipa, kvalifikaciona struktura, obučenost i uvježbanost članova odgovaraju zahtjevima propisa i internim pravilnicima.

Nijaz Vehab, magistar rudarstva – upravnik Pogona Haljinići

Rođen je 1987. godine u Kaknju, gdje je završio i srednju elektrotehničku školu.  Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli je 2010. godine stekao zvanje diplomiranog inženjera rudarstva, a potom i zvanje magistra rudarstva.

U Rudniku mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj počeo je raditi kao pripravnik 2011. godine. Potom je obavljao poslove rudarskog i smjenskog inženjera te tehničkog rukovodioca jame Begići-Bištrani. Stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu položio je u oktobru 2012. godine, uz pismeni rad na temu Tehničke mjere zaštite od opasne ugljene prašine u otkopnom polju OPP2 jama Seoce, Pogon Haljinići.
Na mjesto upravnika Pogona Haljinići postavljen je 01.05.2024. godine.