Radni sastanak s direktorom Rudnika „Abid Lolić“ Bila

Dana 22.02.2024. godine, u radnoj posjeti Rudniku mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj boravio je direktor Rudnika „Abid Lolić“ Bila, g. Abdulah Garača.

Razmatrana je aktuelna problematika u proizvodnji i poslovanju ova dva preduzeća koja djeluju u istoj industrijskoj grani, ali se razlikuju po gabaritima i kapacitetima rada i proizvodnje kojima raspolažu.

Radnom sastanku su osim direktora Rudnika Kakanj g. Ise Delibašića, prisustvovali i tehnički direktor Elvedin Čobo te rukovodioci RFK sektora i Sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Ema Zaimović i Adnan Čobo.

Dogovoren je nastavak saradnje na realizaciji dogovora vezanog za diobene bilanse Rudnika uglja „Srednja Bosna“ te djelomična realizacija međusobno potpisanih sporazuma iz prethodnog perioda

Direktori oba preduzeća su iskazali namjeru da se u narednom periodu, u okviru mogućnosti, pruži puna međusobna podrška pri odvijanju i razvoju poslovnih procesa.