Radnicima Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj isplaćena uvećana plata i naknada za topli obrok za mjesec januar

Na osnovu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva potpisanog 21.12.2023. godine, plata radnika rudnika mrkog uglja “Kakanj” od mjeseca januara uvećana je za 120 KM linearno, uz povećanje naknade za topli obrok koja sada iznosi 17 KM po izrađenoj nadnici.

Kolektivni ugovor je potpisan uz dogovor predstavnika Rudnika mrkog uglja “Kakanj”, predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji.

Rudarima RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj danas su isplaćene plate uz ova povećanja.

Prema riječima vršioca dužnosti direktora Rudnika mrkog uglja “Kakanj” d.o.o Kakanj, Ise Delibašića, danas isplaćene plate su za cca. 180 KM veće u odnosu na prethodni period.