Sastanak Operativnog štaba RMU Kakanj

Na Pogonu Haljinići Rudnika Kakanj, u petak 09.02.2024. godine, održan je sastanak Operativnog štaba za likvidaciju, transport i odlaganje vani kompleksa opreme ŠČ BW-17 i način izolacije otkopnog polja Kk-IV nakon izvlačenja opreme u jami Begići-Bištrani Pogona Haljinići, RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj.

Operativnim štabom je predsjedavao tehnički direktor, Elvedin Čobo.

Upravnik Pogona Haljinići, Seudin Čelebić, upoznao je članove Štaba s dosad urađenim poslovima na likvidaciji širokočelne opreme.

Na sastanku Štaba doneseni su konkretni zaključci o dinamici, obimu i načinu obavljanja radova koje je potrebno izvršiti u narednom periodu.

Iso Delibašić, vršilac dužnosti direktora Društva, u svom obraćanju Štabu stavio je poseban akcenat na sigurnost ljudi i opreme.

Stručnom štabu su prisustvovali:

 • Iso Delibašić – v.d. direktora Društva
 • Elvedin Čobo – tehnički direktor
 • Ema Zaimović – rukovodilac RFK sektora
 • Hajrudin Neimarlija – rukovodilac Sektora za razvoj, investicije i projektovanje
 • Nazif Hrustić  – rukovodilac  Službe zaštite na radu
 • Seudin Čelebić – Upravnik Pogona Haljinići
 • Kemal Haračić – Upravnik Pogona Održavanje
 • Zehrudin Sikira – glavni inženjer za elektro poslove
 • Amir Muflizović – glavni inženjer za mašinske poslove
 • Nermin Begovac – glavni inženjer za podzemnu eksploataciju
 • Edin Čatić – pomoćnik tehničkog direktora za podzemnu eksploataciju
 • Mersad Mašić – zamjenik upravnika Pogona Haljinići
 • Admir Merdić – pomoćnik upravnika za ventilaciju
 • Sanel Alić – pomoćnik upravnika za elektro poslove
 • Nijaz Vehab – tehnički rukovodilac jame Begići – Bištrani
 • Adem Bečirhodžić – tehnički rukovodilac jame Seoce
 • Mirnes Kovač – pomoćnik upravnika za mašinske poslove
 • Mirsad Zaimović – šef prodaje