Sastanak s predstavnicima ASA Banke d.d. Sarajevo

Danas, 28.02.2024. godine, održan je sastanak između predstavnika Rudnika mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj i ASA Banke d.d. Sarajevo.

Direktor RMU Kakanj Iso Delibašić i rukovodilac Sektora RFK poslova Ema Zaimović su u ugodnoj atmosferi razgovarali s Ermedinom Mahmutovićem, direktorom Korporativnog centra za poslovanje s velikim kompanijama i javnim institucijama i Muamerom Murtićem, šefom Podružnice Kakanj ASA Banke d.d. Sarajevo.

ASA Banka je dugogodišnji partner RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj. Na sastanku se govorilo o dosadašnjoj saradnji te o planovima za nastavak zajedničke saradnje u projektima koje očekuju Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj u narednom periodu.