Sastanak Sindikata i Uprave Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj

Na zahtjev predsjednika Sindikata RMU Kakanj, danas u 10 sati održan je sastanak Uprave i Sindikata.  

Cilj sastanka bio je upoznavanje s aktivnostima koje će biti preduzete u narednom periodu, a obrađena je i aktuelna problematika rudničkih pogona i stručnih službi.

Uvodnu riječ dao je Abdel Fazlić, predsjednik Rudničkog odbora sindikata, koji je novoj Upravi poželio uspjeh u radu i izrazio nadu u kvalitetnu buduću saradnju, sa zajedničkim ciljem odgovornosti prema radnicima i Rudniku.

Potom su svi predsjednici pogonskih odbora dobili riječ da iznesu problematiku pogona koje predstavljaju.

Ukazano je na nedostatak radne snage i repromaterijala i iznesena je zabrinutost radnika zbog neuplaćivanja doprinosa te iskazana podrška dosadašnjim aktivnostima nove Uprave koje su već rezultirale određenim pomacima na pogonima Održanje, Separacija i Haljinići.

Potom je v.d. direktora, Iso Delibašić upoznao prisutne s trenutnim aktivnostima Uprave i naveo da su u toku pregovori s JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo o prijemu novih zaposlenika, nabavci dodatne mehanizacije i dokapitalizaciji.

Tehnički direktor, Elvedin Čobo, govorio je o aktivnostima koje je potrebno preduzeti radi povećanja proizvodnje i o likvidaciji kompleksa opreme ŠČ BW-17 iz otkopnog polja Kk-IV.

Razgovaralo se i o reorganizaciji Rudnika i izražen je stav Sindikata da je potrebno zadržati postojeće stanje s četiri pogona i EJ Stručne službe i da Služba laboratorije treba ostati u sastavu RMU Kakanj.

Jednoglasan stav svih prisutnih bio je da je potreban maksimalan angažman svih zaposlenika na unapređenju proizvodnje i poštovanju radnih obaveza.

Uprava i Sindikat imaju zajednički cilj, a to je prevazilaženje trenutnih poteškoća u radu i zadovoljstvo svih radnika.