Sektor za razvoj, investicije i projektovanje

Djelokrug rada Sektora za razvoj, investicije i projektovanje:

  • Upravljanje i vođenje projekata.
  • Izrada prijedloga, rješenja, nacrta projekata, unapređenja sistema te unapređenja tehnike i tehnologije rada.
  • Sistemsko praćenje razvoja trendova u rudarstvu u Evropi i svijetu i predlaganje naučnih i stručno prihvatljivih rješenja.
  • Planiranje investicija i izrade elaborata ekonomske opravdanosti i razvoja Rudnika, predlaganje mjera za uklanjanje nedostataka.
  • Sistemsko i analitičko praćenje rada svih sektora i pogona Rudnika te izrada prijedloga rješenja za unapređenje poslovanja.
  • Praćenje i analiza organizacije rada i predlaganje mjera poboljšanja u cilju postizanja efikasnije i produktivnije organizacije.
  • Praćenje investicionih i razvojnih planova proizvodnih kapaciteta na uglju i proizvodnji sekundarnih mineralnih sirovina i rekultivacije degradirane površine, a u cilju postizanja što boljih poslovnih rezultata.
  • Predlaganje i uvođenje investicione opreme u tehnološki proces proizvodnih objekata uglja i sekundarnih mineralnih sirovina.
  • Predlaganje timova za praćenje i realizaciju izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih insfrastrukturnih objekata (građevinski objekti, putne komunikacije, vodovod, grijanje i dr.).
  • Praćenje realizacije generalnih remonta osnovne opreme na proizvodnim objektima, vršenje nadzora do konačnog puštanja u rad i kolaudacije.

Hajrudin Neimarlija, dipl. ing. rud. – rukovodilac Sektora za razvoj, investicije i projektovanje

Rođen je 1964. godine u mjestu Živalji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kaknju. Na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli je 1994. godine stekao zvanje diplomirani inženjer rudarstva. U periodu od 1995. do 2009. godine. radio je na pogonima Stara jama i Haljinići u RMU Kakanj. U navedenom periodu je na različitim radnim mjestima prošao sve faze rada, od poslova inženjera pripravnika do poslova upravnika pogona. U Sektor za razvoj, investicije i projektovanje prešao je 2009. godine kao rukovodilac Službe projektovanja.
Na poziciju rukovodioca Sektora za razvoj, investicije i projektovanje postavljen je u septembru 2021. godine