Javni oglas za prijem radnika

oglaspozivelika

Oglas možete preuzeti na ovoj stranici

                Na osnovu člana 6. stav (1) Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj i Odluke Uprave Društva o potrebi prijema novih radnika na određeno vrijeme broj: 01/U-01-51-9518/20 od 03.08.2020.godine i Odluke o potrebi prijema novih radnika na određeno vrijeme broj: 01/U-01-51-10185/20 od 20.08.2020.godine , te Saglasnosti Vladajućeg Društva broj: 09-18113/20 od 07.07.2020. godine i broj: 01-09-22622/20 od 19.08.2020.godine, objavljuje se:

 J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno

Oglas možete preuzeti klikom na: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA