Prokopavanje kanala za Ribnicu

kanal_prokopavanjeProkopavanja prelivnog kanala u dolini Ribnice

Prokopavanje prelivnog kanala za korito rijeke Ribnice treba biti završeno za 27 radnih dana kako bi se stekli uvjeti za izvođenje radova na završetku hidrotehničkih objekata za potrebe Površinskog kopa Vrtlište.

Pored prelivnog kanala, poslovi koje u narednom periodu treba završiti su izgradnja brzotoka na izlazu iz tunela u Tičićima, betoniranje preostalih 70 metara tunele i radovi na zatvaračkoj komori.

Da bi se ovi poslovi mogli nesmetano izvoditi u toku je prokopavanje prelivnog kanal  kojim će se rijeka Ribnica vratiti u prirodno korito. Ovi su radovi počeli polovinom tekućeg mjeseca, izvode se iz dva pravca i očekuje se da kanal prema proračunima iz projektne dokmentacije bude iskopan za 27 radnih dana.

Ukupno treba iskopati 86.392 m³ čvrste jalove mase. Prije puštanja rijeke prelivni kanal će biti obložen geomembranom i geotekstilom ukupne površine po 12.000 m². Funkcija ovih materijala je uređenje dna i obala, tako da voda ne može nositi niti formirati mulj na 666 metra putanje koliko će iznositi dužina kanala.

Širina kanala na dnu je tri metra, a visina 2,2 metra, dok je dužina stranica kanala 12,80 metra sa nagibom od 45 stepeni. Ove dimenzije  treba da omoguće siguran protok od 43,6 m³ vode u sekundi što odgovara pojavama dvadesetogodišnjeg vodostaja rijeke Ribnice.

pumpe_istekougovorPumpe se više ne koriste

Projektno rješenje je koncipirano da kontrolirano uz najmanju moguću štetu izvrši prevođenje vode iz akumulacije preko masa koje su zatvorile tok Ribnice. Podsjećamo da je voda od kraja februara puštana kroz tunel Ribnica-Tičići, a od polovine marta ispumpavana iznajmljenim pumpnim postrojenjem. Ugovor za ispumpavanje vode je istekao i pumpe se više ne koriste, dok se voda i dalje propušta kroz tunel.

Nakon puštanja rijeke Ribnice u prelivni kanal slijedi dovršetak radova na hidrotehničkim objektima: tunelu, zatvaračkoj komori i brzotoku.

Press RMU Kakanj