Obavijesti o nabavkama

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Obavještenje o nabavci OP 59/23 - Ispravka 1
(22.01.2024.) Nabavka rezervnih dijelova skretnica željezničkog kolosijeka
Obavještenje o nabavci OP 52-23-Ispravka 1
(04.01.2024.) Nabavka rezervnih dijelova i servisiranje vozila javnog saobraćaja i specijalnih vozila
Obavještenje o nabavci OP 55-23-Ispravka 1
(03.01.2024.) Nabavka rezervnih dijelova za pumpe visokog pritiska „Kamat“
Obavještenje o nabavci KZ 29-23
(28.12.2023.) Nabavka usluga ispitivanja izolacione opreme sa izdavanjem odgovarajućih isprava
Obavještenje o nabavci OP 69-23
(28.12.2023.) Nabavka dizel goriva BAS EN 590
Obavještenje o nabavci KZ 27-23
(27.12.2023.) Nabavka štampanog kancelarijskog materijala
Obavještenje o nabavci KZ 28-23
(27.12.2023.) Nabavka usluga očitavanja memeorijskih kartica i tahografa, baždarenje i servisiranje tahografa
Obavještenje o nabavci OP 64/23
(25.12.2023.) Nabavka motorreduktora
Obavještenje o nabavci OP 66-23
(25.12.2023.) Nabavka eksplozivnih sredstava
Obavještenje o nabavci OP 67-23
(25.12.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotivu „Scahrff“
Obavještenje o nabavci OP 65/23
(25.12.2023.) Nabavka usluga prijevoza radnika u radilištu
Obavještenje o nabavci OP 68-23
(25.12.2023.) Nabavka hidruličnih i pneumatskih crijeva s priborom
Obavještenje o nabavci OP 54-23-Ispravka 1
(19.12.2023.) Nabavka visokobrizantnog eksploziva
Obavještenje o nabavci KZ 25-23
(19.12.2023.) Nabavka usluga izmještanja mezarja na lokaciji revira "Ribnica" na pogonu "Vrtlište"
Obavještenje o nabavci KZ 26-23
(18.12.2023.) Nabavka usluga obuke i provjere znanja radnika iz oblasti zaštite od požara
Obavještenje o nabavci OP 61/23
(15.12.2023.) Nabavka hidrauličnih cilindara (stupci samci)
Obavještenje o nabavci OP 63-23
(15.12.2023.) Nabavka rezervnih dijelova dampere Belaz
Obavještenje o nabavci OP 62-23
(14.12.2023.) Nabavka guma za dampere
Obavještenje o nabavci OP 60-23
(13.12.2023.) Nabavka guma za teretna vozila
Obavještenje o nabavci KZ 24/23
(07.12.2023.) Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
Obavještenje o nabavci OP 48-23 - Ispravka 1
(07.12.2023.) Zamjena postojeće, ugradnja i integracija nove upravljačke opreme automatskog upravljanja i regulacije na tehnološkim linijama TL1, TL2 i SCADA sistemu na PPPiU
Obavještenje o nabavci OP 51-23 - Ispravka 1
(07.12.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za širokočelnu opremu Becker-Warkop
Obavještenje o nabavci OP 59/23
(04.12.2023.) Nabavka rezervnih dijelova skretnica željezničkog kolosijeka
Obavještenje o nabavci OP 49-23-Ispravka 1
(01.12.2023.) Nabavka i točenje goriva na benzinskoj pumpi
Obavještenje o nabavci OP 50-23-Ispravka 1
(01.12.2023.) Nabavka maziva
Obavještenje o nabavci OP 57-23
(01.12.2023.) Nabavka usluga prijevoza rovnog uglja na relaciji pogon „Haljnići“ Jama „Begići“ – pogon „Separacija“
Obavještenje o nabavci OP 58/23
(01.12.2023.) Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije procjene ugroženosti i plana zaštite od požara
Obavještenje o nabavci KZ 22-23
(24.11.2023.) Nabavka usluga obuke i provjere znanja radnika iz oblasti zaštite od požara
Obavještenje o nabavci KZ 23-23
(24.11.2023.) Nabavka usluga osiguranja radnika
Obavještenje o nabavci OP 56/23
(21.11.2023.) Nabavka čeličnih užadi

Pogledaj starije objave ...