Odluke o izboru

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o izboru vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 46-23
(15.12.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za Cummins motore KTA50-C, KTA38-C i QSB6.7-C i servis motora Cummins
10.1. Obavijest ponuđačima o izboru KZ 23-23
(15.12.2023.) Nabavka usluga osiguranja radnika
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 17-23
(11.12.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za otkopnu mašinu Eickhoff SL 300
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 42-23
(20.11.2023.) Nabavka lanaca grabuljastih transportera
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 41-23
(15.11.2023.) Nabavka čelične podgrade
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 35-23
(03.11.2023.) Nabavka hidraulične prese za stiskanje visokotlačnih crijeva
9.1. Odluka o izboru ponuđača PPSO 02-23
(03.11.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za Caterpillar opremu
9.1. Odluka o izboru ponuđača PPSO 03-23
(27.10.2023.) Nabavka eksploziva za površinsku eksploataciju (AN-FO eksploziv)
9.1. Odluka o izboru ponuđača KZ 16-23
(23.10.2023.) Nabavka tehničkih plinova
9.1. Odluka o izboru ponuđača IZ 02-23
(20.10.2023.) Nabavka usluga obezbjeđenja kreditnih sredstava (kratkoročni kredit, revolving kredit, overdraft kredit)
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 38-23
(18.10.2023.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro-hidraulični bager Liebherr R9200E
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 39-23
(18.10.2023.) Nabavka usluga remonta hidraulične pumpe elektro-hidrauličnog bagera Liebherr R9200E
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 34-23
(18.10.2023.) Nabavka kablova za rudarstvo
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 32-23
(11.10.2023.) Nabavka usluga remonta elektro motora, generatora i VN transformatora
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 33-23
(15.09.2023.) Nabavka valjaka trakastih transportera
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 27-23
(16.08.2023.) Nabavka kamenih agregata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 12/23
(11.08.2023.) Nabavka usluga prijevoza šljake i pepela
9.1. Odluka o izboru OP 22-23
(07.08.2023.) Angažovanje zaštitarske agencije za obavljanje poslova fizičke zaštite i tehničke zaštite
Nabavka usluga rada autodizalica
(26.07.2023.) 9. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP: 24/23
Nabavka usluga remonta, servisiranja i kalibracije opreme
(26.07.2023.) 9. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP: 23/23
5. ODLUKA o izboru dobavljača IZ 01-23
(25.07.2023.) Nabavka TV usluga
Nabavka metnaskog sigurnosnog eksploziva
(25.07.2023.) 9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 20-23
Nabavka visokobrizantnog eksploziva
(25.07.2023.) 9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 21-23
Nabavka TV usluga
(25.07.2023.) 5. ODLUKA o izboru dobavljača IZ 01-23
Nabavka kancelarijskog materijala
(25.07.2023.) 11. ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma
Nabavka usluga čišćenja uljnih separatora, taložnika i kanalizacionih šahtova
(25.07.2023.) 10. ODLUKA o izboru dobavljača KZ 08-23
Nabavka usluga organizovanja edukacije i polaganja Ex ispita sa izdavanjem odgovarajućih dozvola i certifikata
(25.07.2023.) 9. ODLUKA o izboru dobavljača OP 18-23
Nabavka kancelarijskog materijala
(25.07.2023.) 11. ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma KZ: 04/23
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 20-23
(25.07.2023.) Nabavka metnaskog sigurnosnog eksploziva
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 21-23
(25.07.2023.) Nabavka visokobrizantnog eksploziva

Pogledaj starije objave ...