Zakon o rudarstvu

Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 21. aprila 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 28. januara 2010. godine donio je Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovim zakonom uređuje se: pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uvjeti upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektovanje, rudarska mjerenja i rudarski planovi, inspekcijski nadzor, zaštita i uređenje prostora, kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

PDF - Zakon_o_rudarstvu