Etički kodeks

Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. - Kakanj je dana 01.04.2011. godine donijela Etički kodeks Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. - Kakanj

Etički kodeks predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora odnosno zaposlenika Društva. Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa koji usvaja Skupština Društva. Etički kodeks Društva sadrži obavezno pravila o: sukobu interesa, povjerljivosti, fer postupanju, pravila o zabrani konkurencije, davanju kredita ili pozajmica, zabrani odavanja poslovne tajne, zaštiti i ispravnoj upotrebi sredstava Društva, postupanju u skladu s važećim propisima kao i internim aktima Društva, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, upoznavanju s pravilima Etičkog kodeksa Društva, kao i izjavu kojom se propisuje dužnost stručnog i savjesnog postupanja, zaštite imovine Društva, postupanja u skladu s zakonima, propisima i smjernicama i prijavljivanja protivpravnog ponašanja.Kršenje pravila usvojenog Etičkog kodeksa Društva predstavlja osnov za opoziv ili otkaz ugovora o radu, na osnovu provedenog postupka utvrđenog opštim aktima Društva.

PDF - Etički kodeks