Javni oglas za prijem radnika

javnioglas

Na osnovu člana 6. stav (1) Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj i člana 2. Odluke o potrebi prijema novih radnika na određeno vrijeme broj: 01/U-01-52-7399/19 od 18.06.2019. godine, te Saglasnosti Vladajućeg Društva broj: 02-14898/19 od 15.05.2019. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj objavljuje:

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika i pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Oglas možete preuzeti i njegov sadržaj vidjeti klikom na:Oglas za prijem radnika i pripravnika