Krizni štab čestitao rudarima

proizvjammavKrizni štaba Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ za prevenciju širenja korona virusa COVID-19,  na Osmoj sjednici, koja je održana u petak 27. marta, pohvalio je proizvodne rezultate u podzemnoj i površinskoj eksploataciji uglja i čestitao svim radnicima Rudnika  odgovorno izvršavanje radnih obaveze i ispunjavanje natplanskog proizvodnog učinka.

Zaključno sa  jučerašnjim danom rudari kaknjskog Rudnika proizveli su 89.699 tona uglja, što je  8.534 tone uglja više od plana. Očekuje se da će prije isteka mjeseca marta biti ostvaren  i prebačen plan od 96 hiljada tona.

Za  nesmetanu proizvodnju električne energije, Kakanjski rudari u vrijeme pojačane  odgovornosti izazvane  primjenom preventivnih mjera za sprječavanje korona virusa COVID-19, u martu će proizvesti više od 100 hiljada tona uglja. U odnosu na mjesec februar  to je povećanje za oko 10 hiljada tona.

proizvodnjakopvCijeneći činjenicu da se rekordni proizvodni rezultati postižu u vremenu kada je to najpotrebnije za stanovništvo i jedinu nam BiH, u vrijeme kada su ograničeni normalni  svakodnevni životni tokovi, Krizni štab Rudnika Kakanj, javno čestita i pohvaljuje sve  radno angažovane radnike Rudnika.

Istovremeno, pozivamo sve radnike Rudnika, da nastave disciplinovano i patriotski izvršavati sve  mjere koje propisuje ovaj Krizni štab, kao i preporuke i mjere zdravstvenih ustanova i štabova Civilne zaštite svih nivoa u interesu uspješnog i što bezbolnijeg prevazilaženja posljedica koje izaziva COVID-19.