Obavijesti o nabavkama

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

5. Obavj. o nabavci 967-1-1-396-3-315-22
(28.12.2022.)
Obavještenje o nabavci OP 92-22
(27.12.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro-hidraulični bager Liebherr R9200 E
5. Obavj. o nabavci 967-1-2-393-3-313-22
(27.12.2022.) Prijevoz radnika
5. Obavj. o nabavci 967-1-1-389-3-308-22
(26.12.2022.)
Obavještenje o nabavci OP 91-22
(26.12.2022.) Nabavka čelične podgrade
Obavještenje o nabavci
(26.12.2022.) Nabavka usluga očitavanja memorijskih kartica i tahografa, baždarenje i servisiranje tahografa
Obavještenje o nabavci OP 88-22
(23.12.2022.) Nabavka visokobrizantnog eksploziva
Obavještenje o nabavci KZ 48-22 ISPRAVKA
(23.12.2022.) Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
Obavještenje o nabavci OP 86-22
(22.12.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za mašinu za izradu jamskih prostorija AM-50z-w
Obavještenje o nabavci OP 87-22
(22.12.2022.) Nabavka metanskog sigurnosnog eksploziva
5. Obavj.o nabavci 967-1-1-386-3-302-22
(22.12.2022.)
Obavještenje o nabavci OP 85-22
(20.12.2022.) Nabavka rezervnih dijelova za buldozer Komatsu D275 AX-5EO OP: 85/22
Obavještenje o nabavci OP 82-22
(19.12.2022.) Nabavka usluga otkrivanja i eksploatacije uglja u Centralnom reviru na pogonu PK „Vrtlište“ OP: 82/22
5. Obavj.o nabavci 967-1-1-373-3-298-22
(19.12.2022.)
Obavještenje o nabavci OP 81-22
(08.12.2022.) Nabavka usluga prijevoza rovnog uglja na relaciji pogon „Haljnići“ Jama „Begići“ – pogon „Separacija
Obavještenje o nabavci KZ 48-22
(07.12.2022.) Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
Obavještenje o nabavci KZ 43-22
(06.12.2022.) Nabavka rezervnih dijelova i repromaterijala za sita
Obavještenje o nabavci usluga
(06.12.2022.) Usluga ispitivanja izolacione opreme sa izdavanjem odgovarajućih isprava
Obavjestenje o nabavci
(06.12.2022.) Nabavka štampanog kancelarijskog materijala
5. Obavj.o nabavci 967-1-1-322-3-275-22
(17.11.2022.) OP 80/22 - usluge povremenog angažovanju rudarsko-građevinske mehanizacije sa rukovaocem
Obavještenje o nabavci
(17.11.2022.) OP 79-22 Nabavka usluga sanacije oštećenja na damperskim i drugim gumama postupkom vulkanizacije
Obavještenje o nabavci
(16.11.2022.) Nabavka elektro uređaja i rezervnih dijelova elektro uređaja za podzemnu eksploataciju
Zahjtev za dostavu ponude IZ 05-22
(15.11.2022.) Nabavka usluga redovnog godišnjeg održavanja odvojene skretnice broj: 7 u stanici Kakanj
Obavještenje o nabavci OP 76-22
(15.11.2022.) Nabavka hidrauličnih i pneumatskih crijeva s priborom
Obavještenje o nabavci OP 77-22
(15.11.2022.) Nabavka informatičke i komunikacione opreme
6. Obavj.o nabavci 967-7-2-318-3-270-22
(15.11.2022.) KZ 40/22 - prijevoz jalovine
Obavještenje o nabavci OP 50-22
(11.11.2022.) Nabavka rezervnih dijelova TROLEX
Obavještenje o nabavci OP 74-22
(10.11.2022.) Nabavka i točenje goriva na benzinskoj pumpi u Kaknju OP: 74/22
Obavještenje o nabavci
(10.11.2022.) OP 75-22 Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotive CZ LOKO
Obavještenje o nabavci OP 68-22
(10.11.2022.) Nabavka teško zapaljive tečnosti

Pogledaj starije objave ...