Odluke o poništenju

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o poništenju vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

9.1. Odluka o poništenju OP 11-17 Lot 2
(06.09.2017.)
9.1. Odluka o poništenju OP 11-17 Lot 3
(06.09.2017.)
Odluka o poništenju postupka KZ 29-17
(27.07.2017.)
Odluka o poništenju KZ 15-17
(27.07.2017.)
Odluka o poništenju postupka KZ 18-17
(27.07.2017.)
Obavještenje o poništenju OP 09-17
(11.07.2017.)
Odluka o poništenju postupka OP 09-15
(27.06.2017.)
9.1. Odluka o poništenju OP 14-17
(16.06.2017.)
9.2. Odluka o poništenju KZ 23-17
(09.06.2017.)
Odluka o poništenju OP 3-17
(28.03.2017.)
Odluka o poništenju dijela postupka OP 01-17 - Lot 1
(15.02.2017.)
Odluka o poništenju KZ 50-16
(10.01.2017.) Nabavka lanca, spojnice i grabuljica za lančani grabuljar na postrojenju za prijem, pripremu i utovar uglja u vagone
Odluka o poništenju KZ 51/16
(06.01.2017.) Nabavka kablova za trafo stanice u jami
Odluka o poništenju KZ 53/16
(06.01.2017.) Nabavka štampanog kancelarijskog materijala
Odluka o poništenju postupka 38/16
(23.12.2016.) Nabavka filtera
Odluka o poništenju postupka OP 43-16
(20.12.2016.) Nabavka hidrauličnih i pneumatskih crijeva sa priborom
Odluka o ponistenju postupka KZ 60-16
(15.12.2016.) Nabavka tehničkih plinova
Odluka o poništenju postupka javne nabavke KZ: 42/16
(18.11.2016.) Nabavka tehničkih plinova
Odluka o poništenju OP 32-16
(09.11.2016.) Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotive CZ LOKO
Odluka o poništenju OP 28-16
(07.11.2016.) Nabavka hidrauličnih i pneumatskih crijeva sa priborom
Odluka o poništenju KZ 30-16
(13.10.2016.)
9.1. Odluka o poništenju OP 19-16 Lot 4
(05.08.2016.)
9.1. Odluka o poništenju OP 19-16 Lot 3
(05.08.2016.)
Odluka o poništenju KZ 23-16
(04.08.2016.)
Odluka o ponistenju postupka KZ 28-16
(20.07.2016.) Nabavka impregriranih hrastovih pragova
Odluka o poništenju KZ 25-16
(18.07.2016.) Nabavka elektro opreme za jamu – razvodne kutije, frekventni pretvarač
Odluka o poništenju postupka KZ 18-16
(28.06.2016.)
Odluka o poništenju OP 12-16
(21.06.2016.)
Odluka o poništenju KZ 17-16
(17.06.2016.) Usluge vanrednog prevoza
Odluka o poništenju OP 09-16
(13.06.2016.)

Pogledaj starije objave ...