Odluke o izboru

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o izboru vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 06-22
(31.03.2022.)
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 07-22
(16.03.2022.)
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 12-22
(16.03.2022.)
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 10-21
(14.02.2022.) Nabavka usluga angažovanja labudice
Odluka o izboru KZ 01-22
(14.02.2022.) Nabavka usluga ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih isprava
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca KZ 49-21
(03.12.2021.) Usluga izrade tehničke dokumentacije: Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
Odluka o izboru KZ 26-21
(03.12.2021.) Nabavka lanaca grabuljastih transportera
Odluka o dodjeli OS
(22.09.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za mjerne uređaje i izolacone samospasioce proizvođača DRÄGER i usluga inspekcije i kalibracije istih
Odluka o izboru KZ 31-21
(05.08.2021.) Nabavka pragova za održavanje pruge i pružnih postrojenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 30-21
(04.08.2021.) Nabavka materija za zavarivanje i lemljenje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 29-21
(04.08.2021.) Nabavka bezalkoholnih pića i napitaka
Odluka o izboru ponuđača OP 24-21
(15.07.2021.) Nabavka usluga izrade Elaborata o kategorizaciji i razvrstavanju jamskih prostorija prema stepenu opasmosti od metana krovnog ugljenog sloja "A" ploče jame "Begići-Bištrani"
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 09-21
(01.07.2021.) Nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o dodjeli OS
(01.07.2021.) Nabavka usluga remonta, servisiranja i kalibracije opreme
Odluka o izboru KZ 16-21
(01.06.2021.) Nabavka usluga kasko osiguranja vagona
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP 07-21
(17.05.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotivu SCHARFF
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP 06-21
(17.05.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za elektro hidraulično upravljanje širokočelnom opremom
Odluka o izboru najpovoljnijegponuđača KZ 08-21
(29.04.2021.) Nabavka kruna i svidera
ODLUKA o izboru dobavljača
(23.04.2021.) Nabavka bravica-spojnica za spajanje čeličnih profila
Odluka o dodjeli OS
(04.03.2021.) Nabavka elektro uređaja i rezervnih dijelova elektro uređaja za podzemnu eksploataciju
Odluka o izboru KZ 06-21
(04.03.2021.) Nabavka usluga ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih isprava
Odluka o dodjeli OS
(04.03.2021.) Nabavka elektro uređaja i rezervnih dijelova elektro uređaja za podzemnu eksploataciju
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 07-21
(23.02.2021.) Nabavka usluga centralnog printanja s iznajmljivanjem štampača
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma OP 63-20
(11.02.2021.) Nabavka rezervnih dijelova za bager EKG-5A
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca KZ 53-20
(11.02.2021.) Usluga izrade tehničke dokumentacije: Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 01-21
(11.02.2021.)
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma KZ 50-20
(02.02.2021.) Nabavka usluga rada auto dizalica i viljuškara
Odluka o dodjeli OS KZ 01-21
(26.01.2021.) Nabavka građevinskog materijala
9.1. Odluka o izboru OP 64-20
(26.01.2021.)
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudjaca OP 60-20 Lot 1
(15.01.2021.) Nabavka noževa, kruna i svidera

Pogledaj starije objave ...