Oglasi

Odluke o izboru

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne odluke o izboru vezane za tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Odluka o izboru KZ 32-18
(01.10.2018.) Nabavka štampanog kancelarijskog materijala
Odluka o izboru KZ 29-18
(01.10.2018.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca KZ 27-18
(03.09.2018.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 24-18
(22.08.2018.)
Odluka o izboru KZ 20-18
(23.07.2018.)
Odluka o izboru KZ 23-18
(20.07.2018.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 09-18
(22.05.2018.) Nabavka frekventnog pretvarača
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma
(21.05.2018.) Nabavka hidrauličnih i pneumatskih crijeva s priborom
ODLUKA o izboru dobavljača IZ 03-18
(09.05.2018.) Nabavka usluga polaganja periodičnih i stučnih ispita
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 08-18
(30.04.2018.)
Odluka o izboru KZ 05-18
(27.04.2018.) Nabavka rezervnih dijelova za mjerne uređaje i izolacone samospasioce proizvođača DRÄGER i usluga inspekcije i kalibracije istih
Odluka o izboru KZ 08-19
(17.04.2018.) Nabavka tehničkih plinova
Odluka o izboru KZ 11-18
(12.04.2018.) Nabavka rezervnih dijelova Hauhinco pumpe
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudjaca OP 07-18 Lot 1
(03.04.2018.) Nabavka brusnog i reznog materijala
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudjaca OP 07-18 Lot 2
(03.04.2018.) Nabavka brusnog i reznog materijala
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudjaca OP 07-18 Lot 3
(03.04.2018.) Nabavka brusnog i reznog materijala
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudjaca OP 07-18 Lot 4
(03.04.2018.) Nabavka brusnog i reznog materijala
Odluka o izboru KZ 06-18
(28.02.2018.) Nabavka aksijalnog ventilatora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca KZ 64-17
(26.01.2018.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 62-17
(26.01.2018.) Nabavka materijala za čišćenje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 65-17
(22.01.2018.) Nabavka GPS prijemnika sa pratećom opremom za geodetska mjerenja
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 44-17
(19.01.2018.)
9.1. Odluka o izboru KZ 49-17
(20.12.2017.) Bezalkoholna pića i napici
9.1. Odluka o izboru KZ 58-17
(20.12.2017.) Vanredni prijevoz
9.1. Odluka o izboru KZ 51-17
(20.12.2017.) Rasvjetna tijela
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 21-17 - nakon Rješenja URŽ
(22.11.2017.)
Odluka o izboru ponuđača KZ 41-17
(17.11.2017.)
Odluka o izboru ponuđača KZ 43-17
(17.11.2017.)
9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 29-17
(17.11.2017.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KZ 42-17
(31.10.2017.) Nabavka molersko-farbarskog materijala

Pogledaj starije objave ...