Novosti iz Rudnika

Asfaltiran put za MZ Mramor – nastavak saradnje sa lokalnom zajednicom

Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, kao društveno odgovorna kompanija, danas je krenuo u realizaciju zaključaka iz sporazuma potpisanog s Mjesnom zajednicom Mramor.

Prema riječima pomoćnika direktora za proizvodnju i tehničke procese Kasima Alajbegovića, radi se o privremenom putu koji će se koristiti naredna tri mjeseca, a kojim će se omogućiti nastavak odlaganja čvrste jalove mase s Površinskog kopa Vrtilište. “Trenutni radovi uključuju asfaltiranje privremenog puta u dužini od 400 metara, čija ukupna vrijednost iznosi oko 50.000 konvertibilnih maraka. Naredna faza je zasipanje dosadašnjeg puta jalovinom kako bi se postigla odgovarajuća visina i osigurali ostali preduslovi za izgradnju stalne saobraćajnice koja će Mramor povezati s budućom regionalnom cestom Donji Kakanj – Brnjic. Nova Uprava Rudnika je ozbiljno shvatila probleme i zahtjeve mjesnih zajednica, u ovom slučaju Mjesne zajednice Mramor”, istakao je Alajbegović.

Današnje radove na asfaltiranju dionice puta su, zajedno sa predsjednikom MZ Mramor, obišli i vršilac dužnosti direktora Rudnika Kakanj Iso Delibašić i tehnički direktor Elvedin Čobo.

„Ovo je samo jedna od aktivnosti koju Rudnik Kakanj provodi kao znak opredijeljenosti za kvalitetnu i korektnu saradnju s lokalnom zajednicom.

Moram istaći da je, prema podacima kojima ja raspolažem, Rudnik Kakanj jedini od tri rudnika u Zeničko-dobojskom Kantonu koji plaća koncesionu naknadu po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina. Od trenutka potpisivanja ugovora pa do sada je za tu svrhu uplaćeno oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Također, treba napomenuti da se, prema Kantonalnom zakonu o koncesijama, 70% sredstava uplaćenih za koncesionu naknadu vraća Općini Kakanj, a 30% ostaje na raspolaganju Kantonu.

Dakle, slobodno možemo kazati da je Rudnik Kakanj društveno odgovorna kompanija koja i pored plaćanja koncesione naknade učestvuje u rješavanju problema mjesnih zajednica koje gravitiraju ovom eksploatacionom polju i na taj način, u okviru svojih mogućnosti, olakšava život stanovnika na području općine Kakanj“, izjavio je vršilac dužnosti direktora RMU Kakanj Iso Delibašić.

Ovo je aktivnost koja će Rudniku Kakanj omogućiti nastavak odlaganja čvrste jalove mase u narednom periodu, a u konačnici sigurnu eksploataciju uglja na Površinskom kopu Vrtlište.