Obavijesti o nabavkama

Obavještenje o nabavci OP 15-24 –

Nabavka usluge procjene rizika i izrade elaborata o ispunjenosti uslova za reviziju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja
računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž)