Novosti iz Rudnika

Prvi maj – Međunarodni praznik rada

Međunarodni praznik rada ukazuje na historijsku borbu za radnička prava i dostojanstvo čovjeka koji svojim časnim i poštenim radom obezbjeđuje egzistenciju sebi i svojoj porodici. To je dan solidarnosti radnih ljudi cijelog svijeta koji podsjeća i na to da postoji veliki broj onih koji ne mogu ostvariti jedno od osnovnih ljudskih prava – pravo na rad.

Rudari su kroz historiju aktivno učestvovali u kreiranju boljih uslova rada za radnike. Požrtvovanost i rad nisu uvijek cijenjeni onako kako je i zasluženo. Dokaz tome je i Husinska buna kao jedan od simbola rudarske borbe. Danas, 104 godine poslije, rudarska struka je jednako teška ali časna i poštena kao i tad. Svjesni smo potreba elektroenergetskog sektora u pogledu proizvodnje električne energije. Dostignuta materijalna prava radnika nisu i ne smiju biti upitna. Također, sigurnost u rudnicima mora biti na najvišem nivou i tome svakodnevno posvećujemo posebnu pažnju.

Svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, a posebno našim komoratima , upućujem najiskrenije čestike povodom 1. maja i želim mnogo uspjeha u životu i radu uz nastojanje da izgradimo bolju budućnosti u kojoj će svaki pojedinac imati jednake mogućnosti da dostojno živi od svog poštenog i predanog rada.